هاست لینوکس سی پنل پربازدید آلمان

هاست لینوکس سی پنل پربازدید Plan2

فضا 500 مگابايت
پهناي باند نامحدود
کنترل پنل Cpanel
پارک دامین یک عدد
تعداد ساب دومین یک عدد
اکانت ايميل یک عدد
كاربر FTP یک عدد
ديتابيس یک عدد
گواهینامه SSL رایگان

هاست لینوکس سی پنل پربازدید Plan3

فضا 1000 مگابايت
پهناي باند نامحدود
کنترل پنل Cpanel
پارک دامین دو عدد
تعداد ساب دومین دو عدد
اکانت ايميل دو عدد
كاربر FTP دو عدد
ديتابيس دو عدد
گواهینامه SSL رایگان

هاست لینوکس سی پنل پربازدید Plan4

فضا 2000 مگابايت
پهناي باند نامحدود
کنترل پنل Cpanel
پارک دامین 4 عدد
تعداد ساب دومین 4 عدد
اکانت ايميل 4 عدد
كاربر FTP 4 عدد
ديتابيس 4 عدد
گواهینامه SSL رایگان

هاست لینوکس سی پنل پربازدید Plan5

فضا 5000 مگابايت
پهناي باند نامحدود
کنترل پنل Cpanel
پارک دامین نامحدود
تعداد ساب دومین نامحدود
اکانت ايميل نامحدود
كاربر FTP نامحدود
ديتابيس نامحدود
گواهینامه SSL رایگان