نمایندگی نامحدود لینوکس

نمایندگی نامحدود لینوکس پلان1
 • فضا نامحدود
 • پهنای باند نامحدود
 • تعداد اکانت قابل میزبانی 100 عدد
 • سایر امکانات نامحدود
 • آپ تایم بالای 99.9%
 • کنترل پنل WHM / cPanel
 • وب سرور پرقدرت LiteSpeed
 • اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
 • برای سفارش از دامنه بین المللی استفاده نمایید
نمایندگی نامحدود لینوکس پلان2
 • فضا نامحدود
 • پهنای باند نامحدود
 • تعداد اکانت قابل میزبانی 150 عدد
 • سایر امکانات نامحدود
 • آپ تایم بالای 99.9%
 • کنترل پنل WHM / cPanel
 • وب سرور پرقدرت LiteSpeed
 • اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
 • برای سفارش از دامنه بین المللی استفاده نمایید
نمایندگی نامحدود لینوکس پلان3
 • فضا نامحدود
 • پهنای باند نامحدود
 • تعداد اکانت قابل میزبانی 200 عدد
 • سایر امکانات نامحدود
 • آپ تایم بالای 99.9%
 • کنترل پنل WHM / cPanel
 • وب سرور پرقدرت LiteSpeed
 • اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
 • برای سفارش از دامنه بین المللی استفاده نمایید
نمایندگی نامحدود لینوکس پلان4
 • فضا نامحدود
 • پهنای باند نامحدود
 • تعداد اکانت قابل میزبانی 300 عدد
 • سایر امکانات نامحدود
 • آپ تایم بالای 99.9%
 • کنترل پنل WHM / cPanel
 • وب سرور پرقدرت LiteSpeed
 • اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
 • برای سفارش از دامنه بین المللی استفاده نمایید