سرور مجازی آلمان

سرور مجازی آلمان پلان1
 • پردازنده 1 هسته 1200 مگاهرتز
 • RAM 1024 MB
 • فضا 20 گیگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • سیستم عامل دلخواه
 • محل دیتاسنتر آلمان
سرور مجازی آلمان پلان2
 • پردازنده 1 هسته 2400 مگاهرتز
 • RAM 3072 MB
 • فضا 30 گیگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • سیستم عامل دلخواه
 • محل دیتاسنتر آلمان
سرور مجازی آلمان پلان3
 • پردازنده 1 هسته 3600 مگاهرتز
 • RAM 5120MB
 • فضا 40 گیگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • سیستم عامل دلخواه
 • محل دیتاسنتر آلمان
سرور مجازی آلمان پلان4
 • پردازنده 1 هسته 4800 مگاهرتز
 • RAM 6144 MB
 • فضا 50 گیگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • سیستم عامل دلخواه
 • محل دیتاسنتر آلمان
سرور مجازی آلمان پلان5
 • پردازنده 1 هسته 6000 مگاهرتز
 • RAM 8192 MB
 • فضا 60 گیگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • سیستم عامل دلخواه
 • محل دیتاسنتر آلمان
سرور مجازی آلمان پلان6
 • پردازنده 1 هسته 7200 مگاهرتز
 • RAM 12288 MB
 • فضا 70 گیگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • سیستم عامل دلخواه
 • محل دیتاسنتر آلمان