هاست پربازدید ایران

پلان 1 هاست پربازدید ایران
 • کنترل پنل cPanel
 • فضا 500 مگابایت
 • پهنای باند 2000 مگابایت
 • Databases 1
 • Parked Domains 0
 • Addon Domains 0
پلان 2 هاست پربازدید ایران
 • کنترل پنل cPanel
 • فضا 1000 مگابایت
 • پهنای باند 5000 مگابایت
 • Databases 1
 • Parked Domains 1
 • Addon Domains 1
پلان 3 هاست پربازدید ایران
 • کنترل پنل cPanel
 • فضا 2000 مگابایت
 • پهنای باند 10000 مگابایت
 • Databases 5
 • Parked Domains 5
 • Addon Domains 5
پلان 4 هاست پربازدید ایران
 • کنترل پنل cPanel
 • فضا 5000 مگابایت
 • پهنای باند 20000 مگابایت
 • Databases 5
 • Parked Domains 5
 • Addon Domains 5