هاست لینوکس ایران

پلان 1 هاست لینوکس ایران
 • کنترل پنل cPanel
 • 500 مگابایت فضا
 • پهنای باند 2 گیگ
 • Databases نامحدود
 • Parked Domains نامحدود
 • Addon Domains نامحدود
پلان 2 هاست لینوکس ایران
 • کنترل پنل cPanel
 • 1000 مگابایت فضا
 • پهنای باند 5 گیگ
 • Databases نامحدود
 • Parked Domains نامحدود
 • Addon Domains نامحدود
پلان 3 هاست لینوکس ایران
 • کنترل پنل cPanel
 • 2000 مگابایت فضا
 • پهنای باند 10 گیگ
 • Databases نامحدود
 • Parked Domains نامحدود
 • Addon Domains نامحدود
پلان 4 هاست لینوکس ایران
 • کنترل پنل cPanel
 • 5000 مگابایت فضا
 • پهنای باند 20 گیگ
 • Databases نامحدود
 • Parked Domains نامحدود
 • Addon Domains نامحدود
پلان 5 هاست لینوکس ایران
 • کنترل پنل cPanel
 • 10000 مگابایت فضا
 • پهنای باند 50 گیگ
 • Databases نامحدود
 • Parked Domains نامحدود
 • Addon Domains نامحدود